Gå til indhold

Positivliste for Voksenpsykiatri

Tilskudsberettiget aktivitet ved efteruddannelse af praktiserende speciallæger i psykiatri

 1. Kurser og møder arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskab
 2. Kurser og møder arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskabs Efteruddannelsesudvalg
 3. Kurser og møder arrangeret af et af de øvrige udvalg og/eller interessegrupper under DPS
 4. Kurser og seminarer omkring psykoterapeutiske, biologiske eller socialpsykiatriske emner, arrangeret af selskaber og institutter, der er anerkendt af, eller officielt samarbejder med Dansk Psykiatrisk Selskab
 5. Internationale kongresser arrangeret af officielle videnskabelige selskaber indenfor psykiatrien
 6. Internationale symposier og seminarer om specifikke emner
 7. Kurser og møder arrangeret af andre speciallægeselskaber med videnskabeligt indhold
 8. Praksisrelevante kurser arrangeret af universiteterne
 9. Kurser og møder med videnskabeligt indhold arrangeret af DPBO
 10. Kurser og møder arrangeret af de regionale lægeforeninger
 11. Kurser og møder arrangeret i samarbejde mellem medicinalindustrien og DPS
 12. Kurser og møder arrangeret i samarbejde mellem medicinalindustrien og tolvmandsforeninger
 13. Forsknings- og undervisningsaktivitet arrangeret af og for praktiserende speciallæger
 14. Internationale symposier og møder med fuldt fagligt dagsprogram, organiseret af medicinalindustrien
 15. Firmasponsorerede møder og kurser med fuldt fagligt dagsprogram. Tilskud betinges af godkendelse i DPBO
 16. Møder og kurser arrangeret af organisationer, der varetager områder af psykiatriske patienters dagligdag, og som derfor er relevante samarbejdspartnere.
  Eksempelvis: Kriminalforsorgen - Voldssekretariatet - Organisationer der behandler misbrugere 
  Den enkelte organisation skal godkendes af DPBO.
 17. Foredrag, kliniske konferencer, forskningsmøder, studieophold etc. på lokale psykiatriske afdelinger
 18. Kurser og møder med fagligt indhold arrangeret af lokalt blokråd/specialeråd
 19. Tværfaglige kurser og møder arrangeret af de regionale lægeforeninger
 20. Kurser i overenskomstforhold/praksisudvikling arrangeret i samarbejde med Regionen, FAS eller FAPS
 21. Kurser arrangeret af Speciallægernes Kursusudvalg (FAPS)
 22. Undervisning af den praktiserende speciallæge vedrørende edb i praksis
 23. Supervision i forbindelse med psykoterapi

Ved deltagelse i møder eller kurser, der ikke umiddelbart er indeholdt i ovenstående, indsendes program for den aktuelle aktivitet til formanden for DPBO, der sammen med fællesudvalget for DPBO og DPS anbefaler godkendelse eller afslag til Efteruddannelsesfonden, samtidig med at ansøgeren underrettes.

Samme procedure følges ved forslag til revision af ovenstående liste.