Gå til indhold

FAPS-Nyt Nye rammeaftaler vedr. anti-VEGF behandlede patienter

I forbindelse med modernisering af specialet øjenlægehjælp blev der aftalt en rammeydelse vedrørende kontrol af anti-VEGF behandlede patienter. En rammeydelse er defineret ved, at indhold og honorar er aftalt centralt, men det er op til den enkelte region at beslutte om rammeydelsen skal tages i brug.
Da flere regioner fandt rammeaftalens ydelsesbeskrivelse uklar, blev rammeydelsen ikke taget i brug. Det blev derfor i overenskomstforhandlingerne oktober 2017 aftalt at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at rette op på eventuelle uklarheder.
Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit arbejde og på et møde mellem overenskomstparterne RLTN og FAPS den 13. december 2017 blev der truffet aftale om følgende:

1) Revideret rammeydelse 5000 (Kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med våd AMD): Honorar kr. 470,79 (niveau 1.10. 2014)
2) Ny rammeydelse 5056 (Kontrol af anti-VEGF behandlede patienter med våd AMD ved symptomer på recidiv): Honorar kr. 831,98 kr. (niveau 1.10.2014)

Se ydelsesbeskrivelserne for rammeydelserne 5000 og 5056

Det skal understreges, at man som øjenlæge ikke kan anvende rammeydelserne, før dette er besluttet af den region, hvor man praktiserer.
FAPS tilkendegav på mødet med RLTN d. 13. december 2017, at såfremt der skal udføres kontrol i speciallægepraksis af anti-VEGF behandlede patienter, eller anti-VEGF behandlede patienter skal undersøges i speciallægepraksis på mistanke om recidiv af våd AMD, så kræver det, at rammeydelserne er aktiveret.