Gå til indhold

FAPS-Nyt 6. juni 2018 varicebehandling

Kære kollegaer

For at sikre at varicebehandling fortsat kan foregå i speciallægepraksis, er der gennemført en ændring af ydelsesbeskrivelserne, så disse afspejler kravene i den seneste specialevejledning vedrørende karkirurgi og Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinjer om behandling af varicer på underekstremiteterne. Der skal lyde en stor tak til Jan Struckmann og Lars Herluf Rasmussen, der har ydet hurtig og kvalificeret bistand, så dette kunne blive bragt på plads.

Specialet kirurgi skal moderniseres i  2020, og øvrige ændringer indenfor specialet vil ske i den forbindelse.

De ændringer, der er sket, medfører, at de eksisterende ydelser 3804 og 3805 udgår. Til gengæld indføres tre nye ydelser, der honoreres på tilsvarende vis som de udgåede (priser er i oktober 2017 niveau):

Ydelse 3806: Operation for magnavaricer kr. 4.793,25
Ydelse 3807: Operation for parvavaricer kr. 4.793,25
Ydelse 3808: Endovenøs varmebehandling af magna-
og parvavaricer med laser eller radiofrekvens kr. 4.793,25

Der er endvidere udarbejdet ydelsesbeskrivelser for følgende eksisterende ydelser:
Ydelse 3802: Operation for åreknude, ekskl. lyske, højre ben kr. 2.623,47
Ydelse 3803: Operation for åreknude, ekskl. lyske, venstre ben kr. 2.623,47

Læs ydelsesbeskrivelserne her 

Ændringerne træder i kraft 1. september 2018.

Venlig hilsen

Jan Kolind Christensen
Medlem af FAPS' forhandlingsudvalg