Gå til indhold

Pressemeddelelse: Ny fælles vision: Danskerne skal have kortere vej til speciallæge (23/2-21)

Danskerne skal have kortere vej og lettere adgang til behandling hos en øjenlæge, en psykiater, en hudlæge eller en anden praktiserende speciallæge. Det fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) i deres nye fælles vision for fremtidens speciallæger, ”En fælles retning”.

Visionen består af 21 konkrete forslag, der blandt andet skal sikre, at alle danskere oplever nære tilbud og lettere adgang til specialiseret hjælp.

Derudover ønsker parterne at skabe et mere samlet sundhedsvæsen, hvor de forskellige led understøtter hinanden, informationerne følger patienten, og opgaverne løses dér, hvor man – uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan levere mest mulig sundhed for pengene.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, er nemlig ikke i tvivl om, at de praktiserende speciallæger spiller en vigtig rolle i fremtidens sundhedsvæsen:

 ”Det vil have stor betydning for rigtig mange danskere, hvis vi kan sikre en lettere adgang til specialiseret hjælp i hele landet – ikke mindst dem, der oplever fysiske eller psykiske udfordringer. Med flere nære tilbud kan vi levere en tidligere indsats til dem, som har mest brug for det, og samtidig vil speciallægerne i endnu højere grad kunne være med til at sikre, at patienterne kan behandles lokalt og ikke behøver at skulle på hospitalet,” siger hun.

Flere speciallæger på vej – men allerede nu kan der gøres meget

Der er i dag stor mangel på speciallæger, både i praksis og på hospitalerne. Antallet af speciallæger ventes dog at stige betydeligt frem mod 2040, og det er en udvikling, der faktisk allerede i gang.

Udviklingen vil gøre det muligt at lade flere praktiserende speciallæger åbne klinikker – især der, hvor borgerne har langt i dag. Det kan ske, uden at det går ud over rekrutteringen til hospitalerne, og samtidig vil de praktiserende speciallæger i højere grad kunne aflaste hospitalsafdelingerne og tage imod patienter, der ellers skulle hele vejen til sygehuset.

Allerede nu kan der dog gøres meget for at give borgerne lettere adgang til hjælp, siger formanden for FAPS, Ann-Louise Reventlow-Mourier:

”I områder, hvor der ikke er behov for praktiserende speciallæger på fuld tid, kan en løsning være, at speciallæger arbejder en eller flere dage om ugen et andet sted end i deres sædvanlige klinik. Der kan for eksempel være flere forskellige specialer på forskellige ugedage i et sundhedshus, hvor apparatur med videre stilles til rådighed. Og med digitale løsninger kan vi give borgerne en nem adgang til den praktiserende speciallæge, også selv om lægen ikke er lige i nærheden. Vi skal bruge den slags løsninger i langt højere grad.”

Danske Regioner og FAPS ønsker også at styrke de alment praktiserende lægers muligheder for at behandle flere patienter færdigt selv, så patienterne får et kortere forløb tættere på eget hjem. Det er et centralt element i visionen, at almen praksis skal kunne få hurtig telefonisk, elektronisk eller virtuel rådgivning hos de praktiserende speciallæger og dermed undgå at skulle sende patienten videre til hospital eller speciallæge.

Hvert år behandles cirka 1,9 millioner danskere hos en praktiserende speciallæge. Der er cirka 1.000 praktiserende speciallæger, fordelt på 15 specialer.

Du kan læse hele visionen her