Gå til indhold

Korrektionsfaktor for goodwill

FAPS' vedtægter fastsætter et goodwillmaksimum, som udgør 150% af gennemsnittet af de tre foregående regnskabsårs nettoindtægt reguleret for eventuelle overenskomstændringer.

De nævnte overenskomstændringer er beregnet således, at nettoindtægten for

  • 2020 kan forhøjes med 5,2%
  • 2021 kan forhøjes med 4,0%
  • 2022 kan forhøjes med 2,3% 

Goodwill kan således maksimalt fastsættes til 150% af gennemsnittet af nettoindtægten for 2020, 2021 og 2022 reguleret med ovennævnte procenter.