Gå til indhold

Kvalitets- og forskningsprojekter

Vil du prøve kræfter med at forske?

Der er hjælp at hente i Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis, hvis du mangler midler til forskningsprojekter, der kan være relevante for speciallægepraksis.

Afgørende for støtte er, at resultaterne potentielt kan bruges i speciallægepraksis inden for et eller flere specialer.

Hvordan søger jeg?

Din ansøgning indsendes elektronisk via Efond. Find hjælp og vejledninger
her

Ansøgningen skal udfærdiges på dansk.

Er min ansøgning offentlig tilgængelig?

Nej, men Fonden forbeholder sig ret til at offentliggøre oplysninger om de projekter, som ydes økonomisk støtte fx navnet på den projektansvarlige og projektets titel, samt størrelsen på det beløb ansøgeren får tildelt.

Hvem kan søge?

Fondsmidlerne bevilges primært til praktiserende speciallæger, men andre faggrupper kan komme i betragtning, hvis forskningsprojektets formål er relateret til speciallægepraksis og dermed falder inden for fondens formål.

Ansøgningsfrister

Der er to årlige ansøgningsrunder, en i april og en i oktober. De konkrete ansøgningsfrister meldes ud i FAPS Nyt.

Yderligere oplysninger kan findes på:

FAPS/kvalitets- og forskningsprojekter eller ved Regionernes Lønnings- og Takstnævn