Gå til indhold

Guide til netværkssamtale

Inviterer du til et kaffemøde, er det vigtigt at huske, at den, du inviterer, giver dig både sin tid og erfaring. Det er derfor respektfuldt ikke at spilde denne persons tid ved ikke at være forberedt inden mødet. Det kan du gøre ved, at du på forhånd har lavet en plan for, hvad du gerne vil høre om/ have svar på.

Typiske emner for et sådant møde kan være følgende (det er ikke sikkert alt er relevant for dig).

Spørgsmål relateret til din egen afklaring

Hvorfor valgte du livet i praksis til?

På hvilke måder lever livet i praksis op til dine forventninger, og på hvilke måder gør det ikke?

Hvilke forskelle vil du især fremhæve i forhold til dit tidligere job, både gode og dårlige?

Hvis du skulle starte op med praksis i dag, hvad ville du så gøre anderledes/ hvilke fejl vil du advare mig mod at begå?

Spørgsmål relateret til arbejdet i praksis

Hvor meget arbejder du, hvordan finder du balance mellem arbejds- og privatliv?

Hvordan strukturer du arbejdet, hvordan vil du beskrive rollen som arbejdsgiver/leder af klinikken?

Hvordan sikrer du, at du holder dig fagligt opdateret og får sparret med kolleger inden for specialet?

Hvordan er samarbejdet med almen praksis og med hospitalerne?

Hvordan er samarbejdet med regionen?

Spørgsmål om køb af praksis

Hvordan fandt du den praksis du købte?

Hvad var det sværeste i købsprocessen?

Hvad er en god ide at tænke over, når man skal vurdere, om det er den rette praksis for en?

Hvilken rådgivning/ hjælp fik du i forbindelse med købet?