Gå til indhold

Indhentelse af børneattest

Som ny i praksis indhenter regionen en børneattest i forbindelse med fremsendelsen af overdragelsesaftale, ydernummerskema og dokumentation for opnået speciallægeanerkendelse. Såfremt børneattesten er uden alvorlige anmærkninger, kan du blive tildelt et ydernummer.

Når regionen modtager en henvendelse om erhvervelse af ydernummer eller køb af praksis fra FAPS, indhenter regionen en børneattest på dine vegne efter en fuldmagt fra dig. Regionen sender samtykkeerklæringen til din e-boks med anmodning om godkendelse til at indhente børneattesten. Du godkender anmodningen med din NemID. Hvis du ønsker at have de fornødne papirer klar i god tid inden overdragelse af praksis, anbefales det, at du selv retter henvendelse til regionen med henblik på indhentelse af en børneattest.

Anmodningen sendes herefter til Rigspolitiet, der fremsender attesten med sikker post til den person i regionen, der er udpeget som modtager. Børneattesterne journaliseres på en lukket sag i regionen.

Giver børneattesten anledning til anmærkninger, vil du blive partshørt. Efter partshøringsfristens udløb vil der blive truffet afgørelse i sagen. Afgørelsen meddeles dig direkte.

Se vejledningen som er optrykt i Overenskomst om speciallægehjælp