Gå til indhold

Serviceklager i speciallægepraksis

Her kan du læse om, hvad serviceklager kan dreje sig om, og hvordan de bliver behandlet.

Hvad er en serviceklage?

Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

Overenskomsten fastsætter, hvilke forpligtelser en speciallæge har i forhold til driften af klinikken. På mange punkter er overenskomsten tydelig, f.eks. for så vidt angår åbningstider. For så vidt angår kommunikation fastsætter overenskomsten, at mødet mellem patient og læge foregår med gensidig anerkendelse og respekt. Samarbejdsudvalget i den enkelte region fortolker overenskomsten, når der bliver forelagt konkrete klagesager.

Hvem behandler klagen?

Samarbejdsudvalget, der både består af speciallæger og regionspolitikere, behandler serviceklager regionalt.

Pligt til at svare

Som speciallæge har du pligt til at afgive svar til Samarbejdsudvalget i regionen, hvis du får en serviceklage.

Du kan kontakte FAS´ sekretariat og få vejledning på tlf. 35448408 eller fas@dadl.dk