Gå til indhold

FAPS-Nyt 10/2021 Fik du læst artiklen i Ugeskriftet d. 8. februar om Udlægningsaftalen?

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

Det glæder os at se, at vi praktiserende speciallæger får positiv omtale d. 8. februar i Ugeskrift for Læger. Hvis du ikke fik læst artiklen, så kan du finde den her.

Artiklen tager udgangspunkt i aftalen om udlægning af behandlinger fra sygehuse til speciallægepraksis og illustrerer med al tydelighed, hvor politisk vigtig denne aftale er. Den har været med til at vise potentialet i en mere udbredt brug af speciallægepraksis - helt i tråd med FAPS' Visions- og Politikpapir fra oktober 2020.  

Der skal derfor også lyde en varm tak til alle jer, som bidrager med hurtig og kvalificeret behandling af de patienter, som viderehenvises fra sygehusene til speciallægepraksis i medfør af udlægningsaftalen.

Bedste hilsner
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner

Landsdækkende