Gå til indhold

FAPS-Nyt 10/2024 Den endelige opgørelse af det samlede protokollatår 2023  

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollega

FAPS og Danske Regioner har nu lavet den endelige opgørelse af det samlede protokollatår 2023, og den viser en overskridelse på 60 mio. kr. efter aftalte korrektioner.

Overskridelsen fordeler sig således mellem specialerne:

  • Radiologi 5.318.686 mio. kr.
  • Reumatologi 2.406.365 mio. kr.
  • Øjenlægehjælp 36.549.673 mio. kr.
  • Øre-, næse- og halslægehjælp 13.161.700 mio. kr.
  • Pædiatri 2.544.715 mio. kr. 


Tilbagebetalingen foregår via honorarreduktion. Radiologi reduceres med 2,5 %, reumatologi med 2 %, øjenlægehjælp med 2,5 %, øre-, næse- og halslægehjælp med 1,9 % og pædiatri med 2,5 %. Tilbagebetalingen vil blive sat i kraft den 1. oktober 2024 og løbe i et år derfra.

For specialerne radiologi, øjenlægehjælp og pædiatri gælder, at overskridelsen af den specialespecifikke ramme i 2023 ikke kan rummes af en tilbagebetaling på 2,5 % i løbet af et år. For de tre pågældende specialer vil der således blive tale om en fortsat tilbagebetaling efter den 1. oktober 2025.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS