Gå til indhold

FAPS-Nyt 11/2019 Modernisering af de generelle laboratorieydelser

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollegaer

Det er os en stor glæde at informere jer om, at FAPS har indgået en aftale med Danske Regioner om modernisering af de generelle laboratorieundersøgelser. Udover et nyt og tidssvarende ydelseskatalog giver aftalen nu mulighed for, at specialerne dermato-venerologi, øjenlægehjælp og øre-, næse- og halsspecialet kan anvende de generelle laboratorieydelser.

Den nye modernisering træder i kraft den 1. maj 2019. Moderniseringsrapporten indeholder en ny opbygning af ydelserne, således at de grupperes som henholdsvis:

•    Prøvetagning
•    Analyse
•    Forsendelse

Ydelserne anvendes alt efter hvilke dele af laboratorieundersøgelsen speciallægen udfører. Fx kan speciallægen afregne en ydelse for prøvetagning og en ydelse for analyse, hvis prøven analyseres i egen klinik. Hvis prøven i stedet sendes til eksternt laboratorie, kan speciallægen afregne ydelser for prøvetagning og evt. forsendelse. Der kan dog alene afregnes en ydelse for forsendelse i de regioner, hvor der ikke allerede eksisterer en afhentningsordning eller stilles portofri kuverter til rådighed.
Relevante laboratorieundersøgelser i kapitel 1 er blevet omfattet af en kvalitetsikringsordning. Det betyder, at speciallæger, der i egen klinik ønsker at udføre disse undersøgelser, skal være tilmeldt kvalitetssikringsordningen. Oplysninger om tilmeldingen sker via et senere FAPS Nyt, når overenskomstens parter kan oplyse, hvor og til hvem tilmeldingen skal ske. Indtil der udmeldelses oplysninger om tilmeldelse til kvalitetssikringsordningen, kan speciallægen udføre undersøgelserne.
Formålet med at indføre en kvalitetssikringsordning af laboratorieundersøgelserne er at understøtte kvaliteten i diagnostik og behandling af patienter i speciallægepraksis. Kvalitetssikring er således de initiativer, der sikrer den enkelte patient god analysekvalitet, god service, rationel diagnostik og behandling samt en rationel udnyttelse af ressourcerne.

De aftalte ydelser vedrørende biokemiske undersøgelser omfattes af parallelanalysering, da denne metode bedst indeholder alle elementer af processen fra prøven udtages fra patienten, til resultatet tilgår lægen.

Alle de biokemiske undersøgelser, som underlægges kvalitetssikringsordningen, udføres på veneblod, og det er indtil videre aftalt, at indsendelsen af parallelanalyser sker fire gange årligt. 

De aftalte ydelser vedrørende mikrobiologiske undersøgelser kvalitetssikres ved simulerede kontrolprøver.
Det er indtil videre aftalt, at der udsendes tre kontrolprøver to gange om året. Udsendelsen er simulerede urinprøver, som undersøges for mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse.

Kvalitetssikringsordningen rummer endvidere en faglig dialog eller et årligt besøg af regionale laboratoriekonsulenter hos de praktiserende speciallæger, som er tilmeldt ordningen. Det forventes, at besøgene hos de praktiserende speciallæger vil have en varighed på en time eller kortere. Ved faglig dialog forstås, at regionens laboratoriekonsulent efter aftale kan kontakte speciallægens klinik telefonisk eller elektronisk som alternativ til et besøg i klinikken. Tidspunktet for et besøg eller dialog aftales mellem laboratoriekonsulenten og speciallægen.

I nogle kapitler i den specielle del af overenskomsten er der aftalt specialespecifikke laboratorieundersøgelser. Parterne har aftalt, hvilke ydelser der omfattes af kvalitetssikringsordningen, hvilket vil ske, når specialet moderniseres.

Klik her for at se moderniseringsrapporten , det nye indstik samt det nye takstkort .

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Landsdækkende