Gå til indhold

FAPS-Nyt 13/2022 Behandling af flygtninge fra Ukraine

Nyhed Faps-Nyt

Her kan du læse om behandling af Ukrainske statsborgere, uden sundhedskort.

Kære kollegaer

De første flygtninge fra Ukraine er ankommet til Danmark. De fleste ukrainske statsborgere kan indrejse visumfrit til Danmark, de er ikke EU-borgere og typisk heller ikke registreret som asylansøgere. Det betyder, at de ikke har krav på sundhedsydelser i Danmark.

Vi kan i den kommende tid komme ud for, at flygtninge fra Ukraine, der ikke har noget sundhedskort, har behov for behandling i speciallægepraksis.

På baggrund af den ganske særlige situation, der er opstået som følge af krigen i Ukraine, opfordrer vi til, at ukrainske flygtninge tilbydes vederlagsfri behandling i speciallægepraksis, når der er tale om et aktuelt og nødvendigt behov for behandling, der ikke bør afvente en afklaring af den pågældendes opholdsgrundlag i Danmark.

De praktiserende læger vil ikke kunne lave henvisninger, når der ikke er ret til sundhedsydelser i Danmark.

FAPS har taget kontakt til Danske Regioner med henblik på at indgå en aftale om honorering for disse behandlinger. Hvis I behandler flygtninge vederlagsfrit, opfordres I til at gemme oplysninger om patient og behandling, så der efterfølgende kan ske afregning, hvis en sådan aftale indgås.

Det er imidlertid vores håb, at I vil følge vores opfordring og allerede nu tilbyde nødvendig behandling i speciallægepraksis til ukrainske flygtninge, selv om der ikke er garanti for efterfølgende honorering.

Med venlig hilsen

Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner
Formandskab for FAPS

Landsdækkende