Gå til indhold

FAPS-Nyt 13/2024 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar 2024 – februar 2024 (2 måneder)

Nyhed Faps-Nyt
""

 Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 2024 – februar 2024.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 12,6 mio. kr. svarende til 1,8 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de to første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS