Gå til indhold

FAPS-Nyt 14/2024 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar 2024 – marts 2024 (3 måneder)

Nyhed Faps-Nyt
""

Kære Kolleger,

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 2024 – marts 2024.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 9,4 mio. kr. svarende til 0,9 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de tre første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS