Gå til indhold

FAPS-Nyt 15/2023 Ændring vedr. eprikriser i lægesystemet Novax

Nyhed Faps-Nyt


Kære praktiserende speciallæger

Flere af jer har henvendt jer til FAPS med klager over, at jeres lægesystem Novax har lavet nogle ændringer, som besværliggør jeres udfærdigelse af epikriser.

Vi vil gerne understrege, at disse ændringer ikke er sket på baggrund af ønske fra FAPS.

Novax' support har givet flere af jer den besked, at ændringerne er lavet på opfordring fra FAPS, men det er altså ikke tilfældet.

De gældende regler om epikriser findes her:

Der står: "Hvis der er anbefalinger til opfølgning hos egen læge, skal dette stå i begyndelsen af epikrisen. Der skal være en tydelig beskrivelse af, hvilken opfølgning der anbefales hos egen læge, og hvornår den bør foregå."

Henvendelser vedr. den tekniske løsning, som Novax har valgt, skal ske til Novax.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende