Gå til indhold

FAPS-Nyt 16/2022 Husk at kliniske visitter også er refusionsberettiget efteruddannelse

Nyhed Faps-Nyt

Kære medlemmer

Under pandemien har I været mindre på efteruddannelse end vanligt, da mange aktiviteter har været aflyst. Vær derfor opmærksom på, at Efteruddannelsesfonden også godkender andre former for efteruddannelse end kurser og konferencer.

Der kan blandt andet søges refusion fra Efteruddannelsesfonden for kliniske visitter hos kolleger i speciallægepraksis eller på hospital.
Kravet for refusion er, at der er lagt et program for dagen, hvoraf det faglige indhold samt start- og sluttidspunkt for dagen fremgår.

Du kan læse mere om hvilke former for efteruddannelse, som du kan opnå refusion for, her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pia Wissing (pw.fas@dadl.dk / tlf. 3544 8422) eller Mie Dam (amd.fas@dadl.dk / tlf. 3544 8413) i Efteruddannelsesfondens sekretariat.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende