Gå til indhold

FAPS-Nyt 17/2024 Varsling af FAPS repræsentantskabsmøde i oktober 2024

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

Den 5. oktober 2024 holder FAPS repræsentantskabsmøde i Vejle. Mødet er åbent for alle medlemmer af FAPS.

Den foreløbige dagsorden kan ses på www.faps.dk samt i Ugeskrift for Læger den 24. juni 2024.
Mødet holdes kl. 9.30-16.00 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

På mødet vil der bl.a. være gruppedrøftelser af Sundhedsstrukturkommissionens rapport, som kan få stor betydning for speciallægepraksis. Drøftelserne vil ligge i forlængelse af det, vi har hørt på FAS' årsmøde dagen før.

Repræsentanter modtager i nær fremtid en særskilt invitation til mødet med link til tilmelding.

Årsmøde

Dagen før, fredag den 4. oktober, holder FAS årsmøde på Hotel Munkebjerg.

Årsmødet handler om, hvor vi står efter Strukturkommissionens rapport. Løser sundhedsstrukturreformen de største problemer, og hvad betyder det for speciallægerne i praksis og på sygehus? Blandt andet vil Jonas Egebart, direktør for Sundhedsstyrelsen, fortælle om styrelsens rolle i den nye struktur, mens Sven Brinkmann vil runde dagen af med at anskue debatten om  sundhedsvæsenet og dens struktur i de tendenser og grundvilkår, der præger vores samfund i dag.

Efter FAS årsmøde er der festmiddag for deltagerne og mulighed for overnatning på Munkebjerg til repræsentantskabsmødet dagen efter.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier og Martin Poulsen