Gå til indhold

FAPS-Nyt 19/2019 Procedureregler for tilbagebetalingssager

Nyhed Faps-Nyt

Hvis speciallægen er enig i tilbagebetalingskravet
Regionerne har mulighed for at foretage korrektioner i afregninger (tilbagebetaling) i sager, hvor speciallægen har erklæret sig enig i regionens tilbagebetalingskrav og opgørelsen heraf.
I sådanne sager kan regionsadministrationen afgøre tilbagebetalingskravet direkte med speciallægen uden om det regionale samarbejdsudvalg (SU) og Speciallægelandssamarbejdsudvalget (SSU).
FAPS anbefaler dog, at man som speciallæge altid kontakter FAPS’ sekretariat, FØR man over for regionen tilkendegiver, at man er enig i tilbagebetalingskravet - tlf.: 3544 8408.

Hvis speciallægen er IKKE enig i tilbagebetalingskravet
Hvis speciallægen IKKE har erklæret sig enig i tilbagebetalingskravet og opgørelsen heraf, skal regionsadministrationen forelægge tilbagebetalingskravet for det regionale samarbejdsudvalg (SU). SU træffer beslutning om, hvorvidt det skal indstilles til Speciallægelandssamarbejdsudvalget (SSU), at speciallægen pålægges at tilbagebetale et af udvalget fastsat beløb til regionen, jf. overenskomstens § 69, stk. 2 b) og § 71, stk. 2 d).

Landsdækkende