Gå til indhold

FAPS-Nyt 20/2024 Find inspiration i klyngepakkerne til arbejdet i din klynge

Nyhed Faps-Nyt

Klyngepakker er et tilbud om  "grydeklart materiale", der skal gøre det nemmere for klyngen at forberede og afvikle klyngemøder.

eKVIS har nu udgivet i alt otte klyngepakker. I klyngepakkerne findes materiale til forberedelse af klyngemødet og præsentation til brug på selve mødet.

Der er lavet tre generiske pakker, som er relevante i alle specialer:

  • Årshjul
  • Journalføring
  • Utilsigtede hændelser 

Samt fem specialespecifikke klyngepakker:

  • Kirurgi og Medicinsk Gastroenterologi - Endoskopisk fjernelse af polypper i tyktarmen
  • Børne- og Ungdomspsykiatri: Rapportering til ADHD-databasen
  • Dermatologi: Behandling af basalcellekræft
  • Dermatologi: Anvendelse af PRO psoriasis
  • Øjenlæger: Anvendelse af PRO tørre øjne 


Find alle klyngepakkerne på eKVIS hjemmeside. 

eKVIS arbejder med flere klyngepakker inden for bl.a. reumatologi og otologi. De vil løbende blive tilgængelige på hjemmesiden.

Klyngerne bestemmer selv, hvilke emner inden for kvalitetsområdet de ønsker at arbejde med. eKVIS har lavet en liste med input til overvejelser, der er gode at have, når et emne sættes på dagsordenen til et klyngemøde. Find oversigten her.

Endvidere er der lavet inspirationslister til de fleste specialer med emner, andre klynger har arbejdet med. Se inspirationslisterne her.

Venlig hilsen
eKVIS sekretariatet