Gå til indhold

FAPS-Nyt 21/2019 Endelig opgørelse af protokollatsåret (april 18 - marts 19)

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollega

Sidste gang du så opfølgning på omsætningen i speciallægepraksis, havde vi efter 10 måneder en overskridelse på 92 mio. kr. i forhold til den økonomiske ramme.

FAPS og Danske Regioner har nu lavet den endelige opgørelse af det samlede protokollatsår efter 12 måneder og den endelige overskridelse endte på 61 mio. kr.

Overskridelsen fordeler sig således mellem specialerne:

• Radiologi 8.581.057 kr.
• Reumatologi 3.901.006 kr.
• Neurologi 413.043 kr.
• Øjenlægehjælp  27.773.398 kr.
• Øre-, næse og halsspecialet 17.845.821 kr.
• Pædiatri  2.519.759 kr.

Efter de gældende regler kan de enkelte specialer maksimalt tilbagebetale deres overskridelsen med 2,5 % honorarreduktion pr. år. Med denne begrænsning ville tilbagebetalingen af de ca. 61 mio. kr. ikke kunne ske inden for 1 år.

På grund af en forskydning af påsken fra april til marts i 2018, har der været flere arbejdsdage end normalt i det afsluttede protokollatsår, der går fra april 2018 til marts 2019, hvilket har betydet et ekstra tryk på rammen. Bl.a af denne grund har RLTN accepteret, at de ovenstående specialer kun skal tilbagebetale i ét år med en honorarreduktion på 2,5 %. Undtagelsen er neurologi, der skal reduceres med 0,6 %. Det er bestyrelsens vurdering, at det er en god aftale, der er indgået.

Tilbagebetalingen vil blive sat i kraft d. 1. oktober i år og altså løbe i et år derfra.

I samme ombæring er FAPS og Danske Regioner blevet enige om at omlægge protokollatåret til at følge kalenderåret. På den måde undgår vi lignende udfordringer med påsken i fremtiden.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle sammen en dejlig sommer!

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS


Landsdækkende