Gå til indhold

FAPS-Nyt 21/2024 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar 2024 – april 2024 (4 måneder)  

Nyhed Faps-Nyt

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 2024 – april 2024.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 51,2 mio. kr. svarende til 3,8 pct.

Dette er den største meromsætning, vi endnu har haft på dette tidspunkt af året. Vi minder derfor om, at speciallægesektoren i henhold til overenskomst om speciallægehjælp har en kollektiv forpligtelse til at overholde den aftalte økonomiske ramme.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de fire første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS