Gå til indhold

FAPS-Nyt 24/2023 Diagnosekoder til regionerne fra 1. august 2023

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

Helt tilbage i 2014 blev det i overenskomsten aftalt, at vi speciallæger skulle diagnosekode - og at regionerne skulle have adgang til diagnosekoderne på klinikniveau.

Aftalen om at levere diagnosekoder til regionen har ikke kunnet effektueres før nu, da der manglede en teknisk løsning. 

Vi skriver for at informere jer om, at et redskab til visning af diagnosekoder til regionerne nu er tæt på at være klar, og det betyder, at regionerne vil få adgang til de diagnosekoder, der er registreret i jeres system fra 1. august 2023 og frem.

Det er vigtigt at understrege:

• Oversigten over diagnosekoder kan bruges til regionernes planlægningsformål (ikke til controlling).

• Diagnosekoderne er anonymiseret, så de enkelte patienter eller deres cpr-numre ikke kan identificeres.

Vi anser det for en fordel, at den enkelte region nu får et helt nyt indblik i de diagnoser, der behandles i regionens speciallægepraksis, og hvordan de enkelte diagnoser fylder i de forskellige specialer. Det er med til at synliggøre den store og vigtige behandlingsindsats, vi løfter i speciallægesektoren.

Dette kan være en god anledning til, at I tjekker efter, om de koder, I anvender, nu også er de gældende. Det kan I se i jeres egne kvalitetsrapporter, hvor forældede diagnosekoder fremtræder som gråtonede.

Forældede diagnosekoder kan skyldes, at dit systemhus ikke har haft opmærksomhed på at få opdateret kodelisterne løbende.

Hvis du endnu ikke har været inde og se din kvalitetsrapport, kan du finde den på denne måde:
Login med dit erhvervs nem-id.

Hvis du har problemer med at logge ind, kan du kontakte den tekniske support på tlf: 8844 3131 - vælg Sentinel.

Det skal tilføjes, at der ikke er krav om diagnosekodning for følgende grupper: 1) radiologer og 2) anæstesiologer, når de udfører bedøvelse for andre speciallæger.

Venlig hilsen

Ann-Louise Reventlow-Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS