Gå til indhold

FAPS-Nyt 29/2022 Lægemødet og den nye sundhedsaftale

Nyhed Faps-Nyt

Her kan du læse Ann-Louise Reventlow-Mouriers beretning om lægforeningens repræsentantskabsmøde 2022

Kære kolleger

Jeg og flere gode med-bestyrelsesmedlemmer deltog i weekenden på Lægeforeningens årlige repræsentantskabsmøde - det såkaldte Lægemøde. Det var på flere måder en rigtig god oplevelse. Selv om vi 1000 praktiserende speciallæger fylder meget lidt blandt Lægeforeningens 31.000 medlemmer, blev vi flere gange positivt omtalt - både fra talerstolen og fra salen. Det var særlig glædeligt at Lægeforeningens formand nævnte, at der skal lægges meget mere uddannelse ud i speciallægepraksis - og at det er et sted, hvor de kommende speciallæger kan lære rigtig meget på kort tid. Og formanden for Lægeforeningen Sjælland fremhævede, at det er hos de praktiserede speciallæger, at man får mest nærhed og får set flest patienter.

Samme morgen havde regeringen offentliggjort den nye sundhedsaftale, og der blev på lægemødet fremført kritik både fra Overlægeforeningens, Yngre Lægers og FAPS’ side af, at hverken hospitalslæger eller praktiserende speciallæger er tænkt ind som deltagere i de nye sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Den regionsrepræsentant, der deltog på Lægemødet, forsikrede dog, at man vil indhente input fra den rette lægefaglighed - både fra hospitalsside og fra speciallægepraksis - når arbejdet går i gang. Så det vil være vigtigt, at regionale FAPS’ere byder ind her.

I den nye sundhedsaftale er speciallægepraksis omtalt som en aktør, der kan deltage i de kommende nærhospitaler. Det kan blive med nye ydernumre, men der kan også være eksisterende speciallæger, som kan se en fordel i at flytte deres klinik ind på nærhospitalets matrikel - eller etablere en satellit på nærhospitalet. Tilstedeværelse på et nærhospital vil være en god mulighed for at øge opmærksomheden om vores del af sundhedssektoren.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier
Formand for FAPS

Landsdækkende