Gå til indhold

FAPS-Nyt 31/2023 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar 2023 - marts 2023 (3 måneder)

Nyhed Faps-Nyt

Kære Kolleger,

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 2023 - marts 2023.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 44,4 millioner svarende til 4,4 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de tre første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen

Ann-Louise Reventlow Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS