Gå til indhold

FAPS-Nyt 32/2023 Husk at registrere lukkedage op til sommerferien

Nyhed Faps-Nyt

Kære kollegaer

Det er rigtig vigtigt, at vi registrerer al kliniklukning af minimum 1 dags varighed i FAPS Fri Ferie. Det er vigtigt for patienterne, at de kan stole på Min Læge-appens oplysninger om, hvornår vi er tilgængelige.

På Min Læge-app vises fravær de næste 30 dage, så husk at registrere sommerferie.

Det er også vigtigt for jeres speciallægevisitator, så han/hun ikke risikerer at viderehenvise en udlagt patient til en ferielukket klinik.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du registrerer klinikkens lukkedage, findes der en meget brugervenlig vejledning til FAPS Fri Ferie – under dette link.

De fleste af jer tilgår FAPS Fri Ferie fra jeres lægepraksis IT-system. For de af jer, der benytter XMedicus eller DMDC-journal, er der udviklet et særligt login, som er beskrevet på side 5 i vejledningen.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal indtaste klinikkens lukkedage, så skal du kontakte dit lægepraksissystemhus.


Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Martin Poulsen