Gå til indhold

FAPS-Nyt 34/2023 Opdateret version af Vejledning om det socialt-lægelige samarbejde

Nyhed Faps-Nyt

Lægeforeningens Attestudvalg har bedt FAPS videreformidle følgende:

Vejledningen om det socialt-lægelige samarbejde er blevet opdateret, så den afspejler gældende lovgivning på social- og sundhedsområdet.

Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Lægeforeningens Attestudvalg og KL. Vejledningen anviser nogle retningslinjer for samarbejdet mellem læger og kommuner, når en kommune indhenter attester hos lægerne.

Vejledningen giver et overblik over LÆ-blanketterne. I vejledningen er det bl.a. nærmere beskrevet, hvilke oplysninger kommunerne skal medsende i anmodningen, og hvad lægen skal svare på. Derudover fremgår praktiske oplysninger som f.eks. tidsfrister, honorering og tolkebestilling.

Vejledningen ligger elektronisk på Læger.dk.

Spørgsmål kan rettes til Attestudvalgets sekretariat på tlf. 35 44 81 07 eller på mail: ansvar@dadl.dk.

Med venlig hilsen
Sekretariatet