Gå til indhold

FAPS-Nyt 39/2019 Information fra Sundhedsdatastyrelsen

Nyhed Faps-Nyt

Sundhedsdatastyrelsen har bedt os informere om:

FMK har primo november idriftsat et tiltag, som vi gerne vil orientere jer om. Tiltaget er besluttet i FMK Styregruppe, på baggrund af det fokus vi har på reducering af antal åbne recepter knyttet til en lægemiddelordination, der har en behandlingsslutdato, der er passeret.
En åben recept er ikke udleveret eller delvist udleveret fra apotek. Tiltaget er besluttet bl.a. med den begrundelse, at det ikke er relevant, at borger kan indløse recepter på lægemiddelordinationer, som man ikke er i aktuel behandling med. 
FMK’s Styregruppe har besluttet, at en recepts gyldighed i den situation, hvor ordinationen har en behandlingsslutdato, at tidsbegrænse receptens gyldighedsdato til 30 dage efter behandlingsslutdato.

Dette er implementeret i FMK, og I vil allerede nu erfare, at nogle recepter får deres gyldighedsperiode reduceret. Dette sker ifbm. oprettelse af nye recepter på lægemiddelordinationer, hvor behandlingsslutdato er sat. Alle anvendersystemer vil fra januar 2020 kunne vise recepters gyldighed fra og til datoer.

Vi vil samtidig gerne appellere til, at der ved oprettelse af en lægemiddelordination overvejes, om det er relevant at angive en behandlingsslutdato, således at eksempelvis antibiotikakure afsluttes, når behandlingsslutdatoen er passeret.  

Vi anbefaler, at man i brugergrænsefladen i anvendersystemerne gør lægen opmærksom på, at gyldighedsperioden sættes til behandlingsslutdato + 30 dage – det er dog ikke et krav, da det er en ny funktionalitet, som er besluttet efter definition af gældende krav / certificeringstest.

Såfremt der evt. er spørgsmål til dette, står vi naturligvis til rådighed.
Sundhedsdatastyrelsen kan kontaktes på telefon 7221 6800.

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende