Gå til indhold

FAPS-Nyt 42/2023 Nyt fælles fortolkningsbidrag om offentlig og privat behandling i speciallægepraksis

Nyhed Faps-Nyt

På et møde i Speciallægelandssamarbejdsudvalget (SSU) før jul blev det mellem overenskomstens parter aftalt, at FAPS skulle udsende et nyhedsbrev til medlemmerne, hvor der blev mindet om forbuddet mod sammenblanding af offentlig og privat behandling.

Det udsendte FAPS Nyt nr. 8/2023 gav anledning til en række medlemshenvendelser.

På den baggrund er problemstillingen på ny blevet drøftet mellem overenskomstens parter på et møde i juni 2023, hvor det blev aftalt at udsende et fælles fortolkningsbidrag om offentlig og privat behandling af patienter i speciallægepraksis.

Det fælles fortolkningsbidrag kan læses her og indeholder følgende punkter:

  • I henhold til overenskomst om speciallægehjælp skal der være en klar adskillelse af behandling under overenskomsten og i privat regi.
  • Ingen speciallæger (eller dennes personale) må uopfordret tilbyde en patient at komme hurtigere til mod privat betaling.
  • Hvis en patient ønsker privat behandling har speciallægen pligt til først at vejlede patienten om dennes mulighed for eventuel vederlagsfri behandling et andet sted i sundhedsvæsenet.
  • Patienten skal skriftligt erklære sig indforstået med selv at betale, inden behandlingen iværksættes. 
    Speciallægelandssamarbejdsudvalget (SSU) har præciseret, at man ikke må udføre behandling af en patient efter overenskomsten og privatbetalt behandling den samme dag.
  • Det fulde regelsæt kan læses i overenskomstens §8.
  • Overenskomstens parter opfordrer til at behandling af privatbetalende, herunder forsikringspatienter, foregår udenfor klinikkens normale daglige åbningstid.
  • Reglerne er ikke til hinder for, at der samme dag som en behandling efter overenskomsten kan foretages privatbetalt vaccination eller udfærdigelse af lægeerklæring. 

Bemærk, at fortolkningsbidraget bl.a. indeholder formuleringen ”at man ikke må udføre behandling af en patient efter overenskomsten og privatbetalt behandling den samme dag”. Ved "behandling" forstås i denne sammenhæng både udredning og behandling.

Bemærk også, at forsikringspatienter anses for privatbetalende.

Vi minder samtidig om, at der ikke må reklameres på hjemmesiden vedrørende ydernummeret om, at der tilbydes privat behandling. Eventuel privat behandling kan fremgå af selvstændig hjemmeside. Du må altså ikke have én hjemmeside, som både indeholder information om offentlig og privat behandling.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier og Martin Poulsen, formandskab for FAPS