Gå til indhold

FAPS-Nyt 46/2022 Sundhedsudspil fra Venstre

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

FAPS' bestyrelse har med glæde læst Venstres nye sundhedsudspil, som indeholder følgende vedrørende speciallægepraksis:

FLERE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER

Kære kolleger

FAPS' bestyrelse har med glæde læst Venstres nye sundhedsudspil, som indeholder følgende vedrørende speciallægepraksis:

FLERE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER

I takt med, at det nære sundhedsvæsen i de kommende år udbygges i retning af, at flere behandlinger og undersøgelser kan foregå udenfor hospitalerne, og i takt med, at der uddannes flere speciallæger, ønsker Venstre at udnytte de praktiserende speciallægers centrale placering i det samlede sundhedsvæsen.

De praktiserende speciallæger er en væsentlig del af det samlede sundhedsvæsen. Ofte vil de være den specialiserede indgang til sundhedsvæsenet fremfor en henvisning til hospitalet. Det gælder for eksempel i forhold til lidelser, der rammer øjne, ører og hud. Der findes også mange privatpraktiserende psykiatere.

Én af udfordringerne er, at antallet af speciallæger er geografisk meget ulig fordelt med en stærk koncentration omkring hovedstadsområdet og en større grad af tilstedeværelse i de største byer. Hvis speciallægesystemet skal være et reelt nært sundhedstilbud og bruges mere aktivt i forhold til at nedbringe ventetider, skal det udbygges.

Speciallægesystemet kan for mange patienter forekomme uoverskueligt. Information om - og adgangen til - speciallægerne skal derfor gøres mere brugervenligt for patienterne.

VENSTRE FORESLÅR DERFOR:

At afsætte en pulje på 100 mio. kr. årligt fuldt indfaset med henblik på at etablere speciallægepraksis i de dele af landet, hvor de ikke er tilstede i dag, og hvor der er langt til sygehuset. Puljen udmøntes i dialog mellem staten, Danske Regioner og de faglige organisationer på området. 
At sætte fokus på mulighederne for, at de nuværende praktiserende speciallæger kan være tilgængelige i en mere spredt geografi, fx gennem etablering af satellitpraksis. 
At nedsætte en ekspertgruppe, som skal se på de videre perspektiver i en styrkelse af speciallægepraksis, både i forhold til geografisk dækning og opgaveløsning, herunder at gøre information om og adgang til speciallægerne mere tilgængeligt for patienterne. 

Hele udspillet kan læses HER:


Venlig hilsen

Ann-Louise Reventlow-Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS

Landsdækkende