Gå til indhold

FAPS-Nyt 46/2023 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar 2023 – juli 2023 (7 måneder)

Nyhed Faps-Nyt
""

Kære Kolleger,

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 2023 – juli 2023.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 41,9 mio. kr. svarende til 1,9 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de syv første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS