Gå til indhold

FAPS-Nyt 47/2022 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar – juli 2022 (7 måneder)

Nyhed Faps-Nyt

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 2022 – juli 2022.

""

*Kolonnen Overskridelse vedrører perioden januar – juli 2022. I kolonnen Forholdsmæssig overskridelse er Overskridelsen for januar – juli 2022 opgjort i forhold til den økonomiske ramme for perioden april – juli 2022. Opgørelsen følger Protokollat af den 18-09-2021 om økonomisk ramme.

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 2022 – juli 2022.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 14,5 millioner.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de syv første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier, Formand for FAPS
Martin Poulsen, Næstformand for FAPS

Landsdækkende