Gå til indhold

FAPS-Nyt 47/2023 Vil du prøve kræfter med at forske?

Nyhed Faps-Nyt

Der er hjælp at hente i Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis, hvis du mangler midler til forskningsprojekter, der kan være relevante for speciallægepraksis.

Afgørende for støtte er, at resultaterne potentielt kan bruges i speciallægepraksis inden for et eller flere specialer.

Du kan få hjælp til at udarbejde en forskningsprotokol samt vejledning om godkendelse fra Datatilsynet og den regionale videnskabsetiske komité. Vejleder kan formidles via Fagligt Udvalg ved at rette henvendelse til FAPS.

Hvordan søger jeg?
Din ansøgning indsendes elektronisk via Efond. Find hjælp og vejledninger her.

Er min ansøgning offentlig tilgængelig?
Nej, men Fonden forbeholder sig ret til at offentliggøre oplysninger om de projekter, som ydes økonomisk støtte fx navnet på den projektansvarlige og projektets titel, samt størrelsen på det beløb ansøgeren får tildelt.

Hvem kan søge?
Fondsmidlerne bevilges primært til praktiserende speciallæger, men andre faggrupper kan komme i betragtning, hvis forskningsprojektets formål er relateret til speciallægepraksis og dermed falder inden for fondens formål.

Ansøgningsfrister
Fristen for 2. runde i 2023 er tirsdag den 17. oktober 2023 kl. 12.00. Fristen for 1. runde i 2024 er fastsat til tirsdag den 16. april  2024 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger kan findes hos FAPS klik her, eller hos Danske Regioner klik her.