Gå til indhold

FAPS-Nyt 50/2023 Indgåelse af databehandleraftale med DNHF (Den Nationale Henvisningsformidling)

Nyhed Faps-Nyt

 Kære praktiserende speciallæger

Vi har modtaget nedenstående information til jer, om idriftsættelse af et nyt system til underskrivning af databehandleraftaler for alle der sender henvisninger gennem Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF).

Har I spørgsmål til systemet, skal disse rettes til Fælles Løsning til Digital Signerings (FLDS) support, som I kan kontakte på mailadressen flds@rsyd.dk

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Forhåndsinformation om FLDS

Sådan kan du leve op til IT-sikkerhedskravene, når du sender henvisninger via DNHF

Vi skriver til jer, fordi I bruger Den Nationale Henvisningsformidling til at sende henvisninger.

For at sende patientoplysninger via DNHF er det et krav, at alle klinikker skal lave en databehandleraftale med Region Syddanmark, som drifter DNHF-systemet på vegne af de fem regioner. For at gøre det lettest for jer har regionerne lavet en simpel løsning på dette. På en hjemmeside kan alle, der sender henvisninger, let og hurtigt indgå den obligatoriske databehandleraftale. Der er lovkrav om, at der skal indgås en sådan aftale mellem den enkelte klinik som dataansvarlig og Region Syddanmark som databehandler på DNHF.

Hjemmesiden hedder FLDS, Fællesregional Løsning til Digital Signering, og har den ene funktion, at hver klinik logger ind på hjemmesiden og herefter digitalt underskriver databehandleraftalen. Både login og underskrift sker ved hjælp af MitID.

Når hjemmesiden går i luften, sender Region Syddanmark et informationsbrev på vegne af Danske Regioner. Brevet kommer i jeres digitale postkasse og giver information om forpligtigelsen til at indgå en databehandleraftale med Region Syddanmark samt vejledning i at logge ind på hjemmesiden og underskrive aftalen. Her finder I også kontaktoplysninger ift. support.

Vi har testet løsningen hos flere brugere ude i praksis, og vi håber, at også I synes, at løsningen er simpel og let.