Gå til indhold

FAPS-Nyt 5/2020 Valg til FAPS’ repræsentantskab 2020

Nyhed Faps-Nyt

Der er valg til praksisspecialernes pladser i repræsentantskabet i år. Der er også valg til FAPS' bestyrelse.
Nærmere info følger - dette er blot ment som et varsel.

Specialerne har p.t. følgende antal pladser i repræsentantskabet, men tallet kan ændre sig efter opgørelse den 1. marts 2020.

1. Øjenlægehjælp = 6 pladser
2. Ørelægehjælp = 6 pladser
3. Dermato-venerologi = 4 pladser
4. Gynækologi = 3 pladser
5. Psykiatri = 7 pladser
6. Kirurgi = 1 plads
7. Reumatologi = 2 pladser
8. Intern medicin = 1 plads
9. Pædiatri = 1 plads
10. Børne- og ungdomspsykiatri = 1 plads
11. Ortopædisk kirurgi = 1 plads
12. Plastikkirurgi = 1 plads
13. Neurologi = 1 plads
14. Anæstesiologi = 1 plads
15. Radiologi = 1 plads

Det er de valgte repræsentanter, der afgør, hvem af dem der skal indgå i FAPS' bestyrelse.
Opstilling til valg kræver 5 stillere fra praksisspecialet eller indstilling fra bestyrelsen i den til praksisspecialet hørende speciallægeorganisation.

Frist for opstilling er den 14. april 2020.

I uge 11 udsendes et FAPS-Nyt til alle stemmeberettigede medlemmer af FAPS med yderligere information om valget.

Landsdækkende