Gå til indhold

FAPS-Nyt 5/2024 Send ikke kopi af patientjournaler til brug for regionernes regningskontrol  

Nyhed Faps-Nyt

Patienters helbredsoplysninger skal behandles med største fortrolighed.

FAPS’ bestyrelse ser derfor med stor bekymring på, at nogle regioner er begyndt at bede speciallæger om at fremsende kopi af journalnotater til brug for deres afregningskontorers regningskontrol (såkaldt controlling).

Vi vil gerne understrege, at man som speciallæge ikke har pligt til at sende journalkopier til regionen – hverken efter overenskomsten eller efter lovgivningen. Og bestyrelsen fraråder, at I gør det.

I opfordres til at rådføre jer med FAPS’ sekretariat, hvis jeres region beder jer om at fremsende journalkopier.

Som læger er det helt grundlæggende, at vi skal værne om patienternes krav på fortrolighed. Der er efter bestyrelsens opfattelse tale om et betydeligt værdiskred, når nogle regioner nu mener, at patienters dybt fortrolige helbredsoplysninger skal indsendes til regionernes afregningsmedarbejdere.

FAPS’ bestyrelse bakker fuldt op om regionernes legitime adgang til controlling. Men krav om journalkopi er ikke den rigtige vej at gå. Vi er glade for, at sundhedsminister Sophie Løhde for nylig har udtalt ”Patienter skal også kunne regne med, at deres sundhedsdata er beskyttede” (Løhde ønsker bedre kontrol med lægers honorar - men tøver med ét efterspurgt tiltag - Altinget: Sundhed)

Vi har rettet henvendelse til ministeren for at forklare hende om den model for journalgennemgang, som er aftalt i vores overenskomst - og som vi mener er lidt af et colombusæg. Modellen sikrer, at regionerne i særlige tilfælde kan efterprøve, om afregnede honorarer har støtte i speciallægens journal, men sikrer samtidig, at det sker under størst mulig hensyntagen til patienternes krav på fortrolighed.

Modellen for journalgennemgang har stået i vores overenskomst i over 15 år, og regionerne har indtil nu givet udtryk for stor tilfredshed med den. Det er et grundelement i modellen, at journalgennemgangen foretages ved journalopslag i klinikken af en speciallæge med faglig indsigt – typisk speciallægeorganisationens formand. Samtidig er regionsadministrationen og FAPS’ sekretariat til stede og sikrer, at der udfærdiges dokumentation til brug for sagens videre forløb. Journalerne forlader ikke klinikkens sikre IT-miljø.

Regionerne har derfor på vores område en god model, som de kan bruge – uden at kompromittere patienternes fortrolige helbredsoplysninger.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS