Gå til indhold

FAPS-Nyt 55/2023 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar 2023 – september 2023 (9 måneder)

Nyhed Faps-Nyt

Kære Kolleger,

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 2023 – september 2023.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 73,1 mio. kr. svarende til 2,6 pct.

Det fremgår med rødt af nedenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de ni første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier og Martin Poulsen
Formandskab for FAPS

""