Gå til indhold

FAPS-Nyt 59/2021 Fra 3. januar 2022 bliver patientaftaler i speciallægepraksis vist for patienterne selv og øvrige sundhedsprofessionelle

Nyhed Faps-Nyt

Patientaftaler i speciallægepraksis, bliver tilgængelige i MinLæge appen og på Sundhed.dk, så de kan ses af patienten selv og andre sundhedsprofessionelle med en behandlingsrelation. Dette er en del af det nationale projekt om aftaledeling i sundhedsvæsenet, der skal understøtte patienter med tværsektorielle forløb.

I en periode er aftaler i speciallægepraksis ved en fejl blevet vist i MinLæge appen, før der er udsendt information om det. Det har desværre i nogle speciallægepraksis givet problemer i forhold til, hvilke aftaler der vises. Som udløber heraf har en del patienter henvendt sig. Aftalevisning i MinLæge appen lukkes derfor igen frem til 3. januar, så der bliver mulighed for at forberede visning af aftaler, så det vises korrekt.

Det er vigtigt, at du anvender funktionerne i din kalender, således at det er de rigtige konsultationstider, der vises. Alle lægepraksissystemer har indbygget mulighed for at deaktivere deling af en kalenderaftale, fx til interne opgavebookinger i klinikken, som kontrol af prøvesvar og lignende. Hvis man ikke har deaktiveret interne opgavebookinger, vil de fremgå af patientens aftaler i MinLæge appen, og det kan skabe en del misforståelser hos patienterne. Man skal kontakte sin systemleverandør, hvis man mangler information om funktionerne i forhold til brugen af kalenderen i sit system. Hvis du har brug for support, skal du kontakte dit lægesystem.

Aftaler vil blive vist som "Aftale hos speciallæge" samt med angivelse af tid og sted.

Patienterne kan på sundhed.dk eller via MinLæge appen selv spærre for andre sundhedspersoners adgang til at se bookede aftaler med speciallægen, hvis de skulle ønske det.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner

Landsdækkende