Gå til indhold

FAPS-Nyt 7/2020 Når I beder alment praktiserende læger om henvisning til fortsat behandling

Nyhed Faps-Nyt

FAPS’ og PLO’s bestyrelser har haft en indledende snak om henvisningsproblematikker.

I den forbindelse nævnte PLO, at de kan komme til at overse en anmodning om henvisning til fortsat behandling, hvis den er skrevet ind som en del af en epikrise.
De beder derfor om, at ønsker om henvisning til fortsat behandling fremsættes i en korrespondancemeddelelse. Det vil lette deres arbejde og sikre, at de ikke overser noget.

Denne opfordring er hermed givet videre til jer.

Venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen, næstformand for FAPS

Landsdækkende