Gå til indhold

FAPS-Nyt 7/2022 TEMA OK22 Konvertering af deltidspraksis og delepraksis

Nyhed Faps-Nyt

Det er med den nye overenskomst aftalt, at regionen løbende kan oprette nye ydernumre, hvis regionen har behov for det

Kære medlemmer

Det er med den nye overenskomst aftalt, at regionen løbende kan oprette nye ydernumre, hvis regionen har behov for det. Regionen kan også tilbyde eksisterende deltidsydere at få konverteret deres deltidsydernummer til fuldtidsydernummer, eller tilbyde speciallæger i delepraksis i stedet at få hver et fuldtidsydernummer.

Er du interesseret i at få konverteret en deltidspraksis til fuldtidspraksis eller at få en ekstra kapacitet til jeres delepraksis, så er det en god ide at skrive til din region og tilkendegive interessen. Det er i de enkelte regioners samarbejdsudvalg aftalt en proces for, hvordan ansøgningerne fra interesserede speciallæger skal håndteres.

Samtidig med muligheden for at øge kapaciteten uden for praksisplanen er der sat et beløb på i alt 55,4 mio. kr. af i overenskomsten til at understøtte regionale tiltag, der kan imødegå de lokale demografiske udfordringer. Regionerne har derfor et større incitament end før til at se positivt på ansøgninger om konverteringer til fuldtidspraksis og ekstra kapacitet i delepraksis.

Det er regionen, der råder over midlerne og derfor beslutter i hvilke specialer og hvordan, at de ønsker at udmønte midlerne.

Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende