Gå til indhold

FAPS-Nyt 76/2021 Vigtigt nyt om permanent udlægningsaftale

Nyhed Faps-Nyt

Kære medlemmer

Som aftalt i OK21 gøres udlægningsaftalen permanent fra 1. januar 2022. Vi er nu nået i mål med den reviderede udlægningsaftale. Læs aftalen i sin helhed her. Fra aftalen kan fremhæves:

 • Registreringsydelse 1017 afskaffes, og i stedet skal det første ciffer i de eksisterende ydelseskoder erstattes med ”9”, dvs. at der anvendes ydelsesnumre 9xxx, når der udføres en behandling, der er udlagt fra et sygehus. (Systemhusene er informeret).
 • Det er vigtigt at anvende de nye 9xxx numre, ellers kommer økonomien ikke uden for knæk, omsætningsloft og økonomiramme, jf. nedenfor.
 • Den praktiserende speciallæge skal kontakte patienten med information om tid og sted for behandling senest 8 hverdage, efter at sygehuset modtog henvisningen. (Det står i sundhedsloven, så det var ikke til forhandling).
 • Sygehuset skal videresende henvisningen til speciallægevisitator senest 3 hverdage, efter at de har modtaget den.
 • Behandling skal tilbydes patienten inden for 1 måned fra det tidspunkt, hvor sygehuset modtog henvisningen.
 • Sygehuset indhenter patientens samtykke til viderehenvisning, dvs. speciallægepraksis modtager kun patienter, som ønsker behandling i speciallægepraksis.
 • Patienten kan, hvis muligt, indkaldes via e-boks, og ellers sker indkaldelse pr. telefon.
 • Hvis patienten, efter at være tilbudt en tid inden for 1 måned, ønsker en anden tid, anses patienten for at have fravalgt ventetidsgarantien, og der aftales en ny tid hurtigst muligt.
 • Hvis en speciallæge må lukke sin klinik, fx pga. sygdom, skal vedkommende straks give besked til speciallægevisitatoren, som tager højde for dette ved fordelingen af behandlinger til speciallægerne.
 • Økonomien for 9xxx-ydelser holdes uden for knæk.  
 • Økonomien for 9xxx-ydelser holdes uden for deltidsydernes omsætningsloft.
 • Såfremt der konstateres en overskridelse af den økonomiske ramme, så fratrækkes ydelser, som er registreret med 9xxx ydelsesnumre.
 • Såfremt aftalen opsiges af en af parterne, vil patienter, der er viderehenvist ved aftalens udløb, kunne færdigbehandles i speciallægepraksis under anvendelse af de ydelsesnumre og honorarer, der følger af denne aftale.
 • De psykiatriske specialer vil ikke være omfattet af udlægningsaftalen pr. 1. januar 2022. I stedet er det aftalt, at efter moderniseringen (i 2023) af henholdsvis psykiatri og børne og ungdomspsykiatri, ser parterne på baggrund af en analyse på muligheder og vilkår for de psykiatriske specialers deltagelse i aftalen. I analysen skal indgå en kortlægning af de aftaler, hvorefter de praktiserende psykiatere allerede i dag aflaster regionspsykiatrien i de enkelte regioner, herunder §66 aftalerne om hurtig vurdering, jf. VIVE rapport.


Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende