Gå til indhold

FAPS-Nyt 77/2020 Visions- og politikpapir om speciallægesektorens rolle i det nære sundhedsvæsen

Nyhed Faps-Nyt

FAPS’ bestyrelse har gennem længere tid arbejdet med at formulere en klar politik om speciallægesektorens rolle i det nære sundhedsvæsen.
På den baggrund har bestyrelsen nu udarbejdet et visions- og politikpapir, som er udtryk for den nuværende bestyrelses politik. Læs det her

Speciallægesektorens rolle i det nære sundhedsvæsen har været drøftet på tidligere repræsentantskabsmøder og på de regionale medlemsmøder. Der er indhentet input fra RLTN’s formand Anders Kühnau, Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm samt fra sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Petersen og professor, dr. med i almen medicin Frede Olesen.

I efteråret 2019 gennemførte bestyrelsen en interviewrunde blandt PLO’s regionale formænd, og resultatet er tidligere udsendt til jer alle. I januar 2020 gennemførte FAPS en fælles konference med PLO med fokus på det nære sundhedsvæsen. Budskabet på konferencen var, at der er behov for en større primærsektor, hvor almen praksis vil kunne løfte langt flere opgaver med tæt backup fra et landsdækkende net af praktiserende speciallæger.

Når vi afkoder de politiske signaler omkring os og lytter til de input, vi har fået, står det bestyrelsen klart, at vi som sektor er nødt til at være forandringsparat. Samtidig er vi nødt til at være tydelige over for omverden i forhold til, hvad de kan forvente af en moderne speciallægesektor. Det vil have stor betydning i forbindelse med regeringens og regionernes arbejde med at indrette fremtidens sundhedsvæsen. Og det vil have stor betydning for at opnå en tættere alliance med almen praksis.

Visions- og politikpapiret bliver drøftet på FAPS’ repræsentantskabsmøde d. 3. oktober 2020 med fokus på, hvordan visionerne bliver til virkelighed.

Venlig hilsen
FAPS’ bestyrelse

Landsdækkende