Gå til indhold

FAPS-Nyt Plastikkirurgi Afviste regninger

Nyhed Faps-Nyt

Kære praktiserende plastikkirurger

Region Hovedstaden har i en periode afvist at honorere ydelserne 3110 – Fri flytning af hud og 3122 Øjenlågsoperation med fuldt honorar.

Problemstillingen har været drøftet med Danske Regioner og indtil der måtte foreligge en ny aftale, er det aftalt med Danske Regioner, at afregningen skal fortsætte som hidtil, hvilket vil sige, at ydelserne 3110 – Fri flytning af hud og 3122 Øjenlågsoperation skal honoreres med fuldt honorar.

Det betyder, at tidligere afviste regninger kan genfremsendes.
Såfremt I efter genfremsendelse af regninger fortsat får dem afvist, hører sekretariatet gerne herom pr. mail og med en kopi af de afviste regninger.

Det kan tilføjes, at det er aftalt, at parterne i forbindelse med økonomiforhandlingen for moderniseringen af specialet vil kigge på en mulig ensretning af reglerne for flere tillægsydelser på samme dag.


Venlig hilsen
Sekretariatet

Specialespecifikke