Gå til indhold

FAPS-Nyt Tillægsaftale om udlægning af sygehusbehandling

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

Vi har den glæde at informere jer om, at også jeres region nu har besluttet at tage tillægsaftalen om udlægning af sygehusbehandling i brug inden for nedenstående specialer. Tillægsaftalen, som kan læses her, har været anvendt i flere andre regioner siden medio 2020, og det har politisk haft stor betydning for speciallægepraksis.

I Region Nordjylland anvendes aftalen allerede inden for pædiatri, og nu tages den i brug i følgende specialer:

  • Reumatologi
  • Øjenlægehjælp
  • Øre-, næse- og halslæger
  • Neurologi
  • Ortopædkirurgi
  • Kirurgi


FAPS er i proces med at afvikle videomøder mellem speciallægevisitatorerne og de relevante sygehusafdelinger. Nogle afdelinger vil starte med at viderevisitere patienter i denne uge.

I vil høre fra jeres speciallægevisitator, når der er en patient, I skal tilbyde behandling. Arbejdsgangen er beskrevet her.

HUSK – registreringskode 1017 på hver regning, når det vedrører udlagte sygehusbehandling – så kommer beløbet udfor knækgrænsen/omsætningsloftet, og vi kan dokumentere antallet af patienter, vi hjælper sygehusene med.

Venlig hilsen

Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner
Formandskab for FAPS