Gå til indhold

FAPS-Nyt Webinar om nyt PRO værktøj til psoriasis patienter - Dermatologi

Nyhed Faps-Nyt

Der holdes den 10. februar kl 14.30-17.00 webinar, hvor der introduceres til det ny udviklede PRO værktøj til psoriasis patienter. (Overstået webinar)

Der holdes den 10. februar kl 14.30-17.00 webinar, hvor der introduceres til det ny udviklede PRO værktøj til psoriasis patienter. 

PRO betyder patient rapporterede oplysninger, og der er tale om et elektronisk spørgeskema, som patienterne skal udfylde, inden de kommer til konsultation.

Spørgeskemaet er udviklet af det nationale PRO sekretariat og Den nationale styregruppe for PRO anbefaler, at alle patienter over 18 år med en psoriasisdiagnose (SKS-kode DL40*) stillet af praktiserende speciallæge eller en speciallæge på et hospital og med behov for opfølgende kontrol skal have et PRO-skema forud for de(n) opfølgende kontrol(ler).

På webinaret kan du høre mere om værktøjet, hvordan det er udviklet og erfaringerne med brugen i blandt andet speciallægepraksis. Se programmet her.

Tilmeld dig webinaret

Du tilmelder dig ved at sende en mail til prosekr@sundhedsdata.dk med:

  1. Navn
  2. Mailadresse
  3. Organisation

Du vil modtage en mail ca. en uge før med link til webinaret, der foregår via Microsoft Teams. Deltagelse er gratis.

Refusion fra efteruddannelsesfonden

Ved deltagelse i webinaret kan der på Min Side på læger.dk søges om refusion af tabt arbejdsfortjeneste i form af en kvart kompetencedag.

PRO er et vigtigt værktøj til patientinddragelse i kvalitetsarbejdet, det er derfor beskrevet i overenskomsten, at der skal arbejdes med PRO i speciallægepraksis. Du vil også modtage mere information om PRO psoriasis i et kommende FAPS-Nyt, ligesom det vil være et emne på kommende efteruddannelseskursus i regi af Danske Dermatologers Organisation (DDO).

Venlig hilsen
Tomas Norman Dam, formand for DDO og eKVIS sekretariatet

Specialespecifikke

Dermatologi