Gå til indhold

Omsætningsdokumentation

Her kan du læse om regler for dokumentation ifm refusion fra Sygefonden

Når du anmoder om refusion fra Sygefonden, skal der - sammen med ansøgningen - sendes dokumentation for klinikkens samlede sygesikringsomsætning (=omsætningsdokumentation) for de fraværsdage, der udbetales refusion for - også selvom beløbet er 0 kr.

Det betyder at der ikke er brug for dokumentation for eventuel klinikomsætning på fraværsdage i karensperioden, hvor der ikke udbetales refusion (normalt de 5 første hverdage i en fuldtidssygemelding).

Omsætningsdokumentation trækkes fra dit eget lægesystem, og du skal derfor ikke afvente at modtage honoraropgørelsen fra regionen.
Hvis dit lægesystem ikke kan printe en nul-omsætning, kan der tages et skærmprint, som kan vedhæftes ansøgningen.

Det er altså dokumentation for klinikkens samlede sygesikringsomsætning (inkl. personalets) på de fraværsdage, hvor der udbetales refusion, der skal indsendes - IKKE dokumentation for omsætning i karensperioden, og IKKE for dage, hvor man ikke er sygemeldt (= ikke har registreret fravær).

Har du uddannelseslæge eller assisterende speciallæge ansat, skal denne omsætning dog ikke medtages.

Bemærk: der må ikke fremgå cpr.nr. eller navne på det/de fremsendte print.

Kontakt Sygefonden på 35 44 84 29, hvis du har spørgsmål.