Gå til indhold

Vikar

Læs om vilkår og mulighed for at ansætte en vikar

Hvornår kan du ansætte vikar?

Der kan alene anvendes vikar ved midlertidigt fravær, hvilket skal forstås som fravær omfattet af reglerne i FAS´ Fond (Sygefonden). Speciallægen kan endvidere anvende vikar i forbindelse med efteruddannelse, sammenhængende ferie, undervisning, eller censorfunktion ved uddannelse af læger på universitetsniveau, undervisning og efteruddannelse af speciallæger arrangeret af de videnskabelige selskaber eller ved fravær som følge af surveyor-funktion i forbindelse med akkreditering.

Hvor mange vikarer kan du tilknytte?

Der kan alene være tilknyttet én vikar ad gangen per dag per praktiserende speciallæge.

Hvornår skal du give meddelelse til regionen?

Ved ansættelse af vikar meddeles dette til regionen, såfremt varigheden er over to uger i sammenhæng eller mere end en uge per måned i gennemsnit over en længere periode.

Hvornår skal du have tilladelse?

Ved ansættelse af vikar i en samlet periode af mere end seks måneders varighed skal aftale herom jf overenskomsten indgås lokalt.