Gå til indhold

Pension i FAPS

Vær opmærksom på reglerne, når du går fra at være ansat til at have egen praksis.

Kommer man fra en overenskomstansættelse, f.eks. på sygehus, når man køber praksis første gang, er det muligt at fortsætte som selvbetaler i Lægernes Pension.

Dette skal gøres inden for et år efter fratræden af den stilling, som berettiger til medlemskab af Lægernes Pension.

Der skal i visse tilfælde afgives helbredsoplysninger til pensionskassen, når man overgår til selvbetaling.

For øjen- og ørelæger indbetaler regionen pensionsbidrag i henhold til Lægernes Pensions vedtægter.