Gå til indhold

Råd og anbefalinger

Vi har her samlet en række råd og anbefalinger i forhold til emner, som mange finder relevante, når de netop har valgt at nedsætte sig i speciallægepraksis - eller som flere siger, de gerne ville have overvejet tidligt i etableringsprocessen.

Når man etablerer sig i en praksis og har klinikpersonale ansat, bliver man arbejdsgiver for et personale. Arbejdsgiverrollen er derfor en del af livet som praktiserende speciallæge.

Det kan være givtigt tidligt at overveje hvordan man ønsker at udfylde lederrollen, fx hvordan arbejdsopgaver skal defineres og fordeles, hvordan udviklingssamtaler med personalet afholdes, og hvilke mål der er med kompetenceudvikling af personalet i klinikken.

Til besvarelse af korte konkrete spørgsmål er der mulighed for at blive visiteret til en privat advokat gennem FAPS. Kontakt FAPS' sekretariat på telefon nr. 35448408

Hvis du ønsker mere omfattende bistand vedr. personalespørgsmål, anbefaler FAPS, at du melder dig ind i PLA (Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening). Der kan du få udstrakt hjælp til et meget rimeligt honorar.

Det psykiske arbejdsmiljø kan blive udfordret, når man ejer sin egen virksomhed. Udover arbejdet med patienterne, er man nu også virksomhedsleder og personalechef. De mange roller kan gøre, at nogen lader arbejdslivet fylde i privatlivet, hvilket medfører, at der kommer ubalancer, som kan resultere i stress og udbrændthed. For nogle kan det være nyttigt at sætte barrierer op, så dette ikke sker. En sådan barriere kan være at lave et årshjul, hvor man får indskrevet administrative opgaver, efteruddannelse, ferier og begivenheder i familien og ud fra det lave bufferdage i klinikken, så der skabes plads til de opgaver, der ligger ud over patientbehandlingen.

Det kan også anbefales at tale med andre praktiserende speciallæger om, hvad de gør for at tilrettelægge arbejdet i klinikken på en sund måde.

Vær opmærksom på stresssymptomer, som fx koncentrationsbesvær og søvnproblemer, og reager på dem hvis de opstår, så du kan få ændret årsagen til stress i tide.

En speciallægepraksis er som alle andre arbejdspladser et sted, hvor arbejdsmiljøet skal være i orden, og arbejdet må ikke udgøre en sundhedsrisiko - hverken for personalet eller klinikejeren.

Det kan derfor anbefales at indtænke ergonomi i indretningen af klinikken, både i forhold til kontorarbejdet og i forhold til arbejdet med apparatur og operationer. Man kan for eksempel få en ergoterapeut til at gennemgå klinikken i forhold til arbejdsstillinger.

Det kan også være fornuftigt at indtænke træningsøvelser, som kan forebygge skader for dig og det øvrige personalet i forhold til fysisk belastende stillinger i arbejdet i klinikken.

Som nyetableret praktiserende speciallæge kan det være en god idé at gøre de alment praktiserende læger i ens lokalområde opmærksomme på ens klinik. Det kan man for eksempel gøre ved at tage direkte kontakt til de alment praktiserende læger eller ved at tilbyde at holde faglige oplæg i lokale lægeklynger/12-mandsgrupper.

Tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver, herunder deres rækkefølge og hvem der udfører dem, kan have stor betydning for effektiviteten i ens klinik og dermed den potentielle indtjening. Det kan derfor anbefales, at man laver retningslinjer for hovedparten af arbejdsopgaver i klinikken, og at disse retningslinjer afspejles i forhold til visitation af patienter og booking af konsultationer.

Den fysiske indretning af klinikken og efteruddannelse af klinikpersonalet kan også have stor betydning for, hvor veldrevet en klinik kan blive.

Som speciallæge har du mulighed for at blive medlem af organisationen inden for dit speciale.
Du melder dig ind i speciallægeorganisationen ved at sende en mail til Mie Dam med mailadressen amd.fas@dadl.dk

I specialeorganisationen bliver du en del af et kollegialt netværk, hvor man kan drøfte praktiske problemer i forhold til klinikdrift.

Som medlem af en organisation har også du mulighed for at få yderligere indflydelse på egen hverdag.

Speciallægeorganisationers formål er at:

  • Varetage vejledning i forhold til overenskomstmæssige spørgsmål/anvendelse af ydelser i forhold til samarbejdsudvalg i regionerne, kontrolstatistikker.
  • Deltage i forbindelse med moderniseringsprocesser inden for specialerne.
  • Udbrede kendskabet til og forståelsen for praktiserende speciallægers arbejde og deres placering i sundhedsvæsenet.
  • Vejlede nyetablerede kollegaer i rationel klinikdrift, vejlede i korrekt anvendelse af overenskomstens ydelser
  • Varetage efteruddannelse af praktiserende speciallæger
  • Styrke faglig kvalitet i samarbejde med de videnskabelige selskaber
  • Sikre bred repræsentation i nationale og internationale sammenhænge, såvel videnskabelige selskaber som fagpolitiske fora
  • Ved repræsentation i diverse udvalg sikres speciallæger i praksis med indflydelse på udarbejdelse af og drift af databaser, udarbejdelse af /revision af kliniske retningslinjer, nationale retningslinjer mm.

Guide til kaffemøde med erfaren praksiskollega – for dig som har købt en praksis for nylig.

Overvejer du praksis? – Guide til samtale for dig, som overvejer en fremtid som praksisejer.