Gå til indhold

FAPS-Nyt 15/2024 Sundhedsstrukturkommissionens rapport

Nyhed Faps-Nyt

Tirsdag d. 11. juni 2024 offentliggjorde Sundhedsstrukturkommissionen sin længe ventede rapport (pdf). Rapporten er på 600 sider og blandt de mange sider, finder man en relativt omfattende omtale af speciallægepraksis. Det er vi rigtig glade for.

I rapporten kan man læse, at ”Sundhedsstrukturkommissionen vurderer, at de praktiserende speciallæger bl.a. kan bidrage til øget geografisk lighed og en omkostningseffektiv brug af de samlede ressourcer”. Hvilket er præcis de budskaber, som FAPS’ bestyrelse har leveret til kommissionen.

Kommissionen noterer sig også, ”at aftalesystemet for de praktiserende speciallæger generelt set fremstår som velfungerende”. Altså en anerkendelse af, at FAPS altid har bestræbt sig på at være en konstruktiv og ansvarlig aftalepart.

Kommissionen foreslår, at speciallægepraksis fremover indtænkes i den strategiske planlægning af sundhedsvæsenet. Det kan vi fra FAPS kun bifalde. Konkret foreslår man, at Sundhedsstyrelsen skal vejlede om, hvilke opgaver, der er egnede til at blive placeret hos de praktiserende speciallæger. Forslaget skal understøtte en mere lige adgang for borgerne og at praksisplanen aktivt forholder sig til opgavefordelingen mellem almen praksis, speciallægepraksis og sygehuse.

Der er selvfølgelig også tidsler i rapporten. Fx skriver man, at ”konsekvensen af en mere behovsbaseret praksisplanlægning vil formentlig være, at der i området omkring hovedstaden vil skulle afvikles ydernumre, mens kapaciteten, bl.a. i Vestdanmark, skal udvides.” FAPS mener ikke, at der er for mange speciallæger i hovedstaden – men der er for få i resten af landet. Vi har svært ved at se forslaget blive til virkelighed, når vi samtidig ser på de lange ventelister til speciallægepraksis – også i hovedstaden. Under alle omstændigheder kan ydernumre kun nedlægges mod kompensation til speciallægen.

Det er tydeligt, at Sundhedsstrukturkommissionen ønsker at udvide og udvikle den rolle, som speciallægepraksis skal spille i sundhedsvæsenet. Derfor har man også et forslag om, at myndighederne skal etablere en enhed, som er dedikeret til at lede den faglige udvikling og samarbejdet på tværs. Vi ser frem til at høre mere om disse tanker. Kommissionen understreger, at ”det er naturligvis vigtigt, at funktionen tilrettelægges og praktiseres på en måde, så de praktiserende speciallæger oplever den som understøttende og udviklende fremfor kontrollerende.” Kommissionen fremhæver også, at ”den enkelte klinikejer er fortsat ansvarlig for at tilrettelægge, organisere og lede klinikken i henhold til gældende aftaler og forpligtelser.”

Læs også Lægeforeningens pressemeddelelse, hvor FAS’ formand Susanne Wammen udtaler: ”I FAS ser vi gerne, at det nære sundhedsvæsen får udbygget et landsdækkende netværk af praktiserende speciallæger, som kan sikre specialiseret behandling til borgerne i deres lokalområde og derved bidrage til både at aflaste sygehusene væsentligt og mindske den alt for store ulighed i sundhed. 

FAPS’ bestyrelse vil drøfte rapporten på sit kommende bestyrelsesmøde, og rapporten bliver også et hovedemne på FAPS’ repræsentantskabsmøde til efteråret.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Martin Poulsen,
formandskab for FAPS